İsmet Zeki Eyüboğlu  
Ana Sayfa Hayatı Eserleri Ödülleri Fotoğraflar Basında İletişim

İSMET ZEKİ EYÜBOĞLU'NUN HAYATI

1925 yılı Ekim ayı sonlarında Maçka'da Konak mahallesinde doğdum. Ailem Ocaklı (İspela) köyündendir.

İlkokulu Maçka'da okudum, yalnızca 4.sınıfı istanbul'da Kasımpaşa'da okudum (gözümden ameliyat olmak için Istanbul'a gelmiştim). Sonra yine Maçka'ya dönerek ilkokulu orada bitirdim.

Ortaokulu İstanbul'da okudum (Gaziosmanpaşa, Zeyrek ve Yenikapı ortaokullarında). Ortaokullu yıllarda Nakşbendi tarikatına girdiğiim için ortaokul ancak 6 yılda bitti. Liseye Pertevniyal' de başladım, oradan Vefa Lisesi'ne geçtim 1947-48 öğretim yılında Vefa Lisesi'ni bitirdim.

1940-46 arasında tarikatlara merak saldım. Nakşbendi ve Halveti dergahlarına devam ettim. Mevlevi muhibbi oldum. Şimdi Bektaşi muhibbiyim.

1948 yılının Kasım ayında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Klasik Filoloji bölümüne girdim. Burada Tezli Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe, Ilkçağ Tarihi ve Latince'den ihtisas lisansı yaparak 1953 Haziran döneminde mezun oldum.

Kasım 1953'te askerlik görevine Eyüp Levazım ve Maliye Okulu'nda başladım. Kıta hizmetini, Kırıkkale 5. Uçaksavar Alayı'nda Tabur iaşe subayı olarak yaptım. Nisan 1955'te askerlik bitti.

Edebiyat Fakültesi'nde doktora yapmak istedim. O sırada dekan olan Prof. Takiyeddin Mengüşoülu Almanya'dan Heidelberg Üniversitesi'nden fakülteye gelen bir bursun sınavına girmem için beni teşvik etti. Sınava girdim ve kazandım. Ancak sınav iptal edildi. İslam Felsefesi bölümü için açılan bir başka sınava girdim, kazandım. Bu sınav da iptal edildi. Bir süre sonra 516 lira yollukla Urfa Lisesi'ne Felsefe Öğretmeni olarak tayininin çıktığına dair bir yazı aldım. Sınav haksızlığının giderilmesini beklerken böyle bir tayinle karşılaştım, Urfa'ya gitmedim.

İstanbul'da Gazetecilik Okuru'nda Sanat Tarihi ve Felsefe hocalığı yaptım. Edebiyat öğretmenliği de yapabilmek için Bakanlığa müracaat ettim, fakat bu müracaat, Türkoloji mezunu olmadığım gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine Bakanlığa, maden mühendisi olan Behçet Kemal Çağlar'ln nasıl edebiyat öğretmenliği yaptıını soran bir dilekçe yazdım. 1956-58 yıl ları arasında Sanat Tarihi, Felsefe ve Edebiyat öğretmenliğine devam ettim. Bir yandan da Trabzon' daki HAKİMİYET gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yürüttüm. 1958'de Trabzon'a gittim. Maçka Ortaokulu'nda Türkçe ve Tarih öğretmenliği yaptım. 1959 sonuna kadar burada kaldım.

1959'da Istanbul'a geldim. Bu tarihten sonra resmi bir görev almadım. O günden bugüne kalemimle geçinmekteyim. ilk yazım 1946'da Emin Oktay'ın çıkardığı Tarihten Sesler dergisinde çıktı. Daha sonra, Yeşilay, Türk Folklor Araştırmaları, Hamsi, Edebiyat Alemi, Türk Dili, Varlık, Saçak, Oluşum, Yeni Ufuklar, Kıyı, Yansıma, Yazko Edebiyat, Yeni Insan, BFS çeviri... gibi dergilerde yazıları yayımladım. Dünya, Cumhuriyet, Ulus, Yeni Tanin, Yeni Ortam, Aydınlık gibi gazetelerde de yazılarım yayımlandı.

62 yaşındayım. Yayınlanan, yayımlanmayan ve çevirdiğim kitaplarımın toplam sayısı içinde bulunduğumuz yılda 60'a vardı..

İsmet Zeki Eyüboğlu - Temmuz 1987

Diplomaları